دمنوش

این نوع دمنوش از بهترین نوع های دمنوش می باشد که برای رفع خستگی و سردرد بسیار مناسب است